Programma’s

Twelve heeft in de afgelopen zes jaar vier programma’s gemaakt. De meeste nummers worden door de zangers en de muzikaal leider van Twelve zelf gearrangeerd. Ons repertoire is dus altijd op maat geschreven en onze bewerkingen origineel. We zingen veelal zesstemmig, waar nodig ondersteund met vocal percussion (door de zangers van Twelve zelf). Hieronder staan de programma’s van afgelopen jaren.
2022

Houvast

In de mo­der­ne sa­men­le­ving heb­ben we ein­de­loos veel vrij­heid. Dat geeft mo­ge­lijk­he­den, maar maakt ook dat je soms je rich­ting kwijt bent. Wie ver­telt je wat je wel en niet moet doen? Kun je om­ar­men wie jij ten diepste bent, is dat dan een hou­vast? Of vind je die in een an­der? Waar kun je je aan vast­klam­pen in ons los­se be­staan? Hou­vast is vaak ver te zoeken. Maar er is ook nu licht aan het ein­de van de tun­nel. Met Houvast biedt Twelve een hoop­vol en ge­va­ri­eerd mu­ziek­pro­gram­ma, waar vro­lij­ke up tem­po num­mers zich af­wis­se­len met mooie bal­lads. Een troost­rijk pro­gram­ma dat te­ge­lij­ker­tijd voor de brood­no­di­ge ‘feel good’ zorgt. De zan­gers van Twelve kun­nen niet wach­ten om hun po­si­tie­ve ener­gie de thea­ter­za­len in te stu­ren, en de in­ter­ac­tie met het pu­bliek te be­le­ven die we al­le­maal zo ge­mist hebben.
2018

Supermens

Met Su­pe­rmens houdt Twelve al­le bal­len in de lucht, de agen­da op or­de en de we­reld draai­en­de. Ze spat­ten van het po­dium, bren­gen de bood­schap over en ra­ken het pu­bliek tot in de diep­ste kern. Daar­bij blij­ven ze na­tuur­lijk re­laxt, ge­nie­ten ze van elk mo­ment én zijn ze op en top ge­luk­kig. Kom kij­ken en luis­te­ren of de zan­gers van Twelve hun ei­gen ver­wach­tin­gen waar kun­nen ma­ken en hoe hoog de lat wer­ke­lijk ligt…. In dit programma hebben we on­der an­de­re de vol­gen­de stuk­ken ge­zon­gen:
 • Prime time blues (The Real Group)
 • Twentysomething (Jamie Cullum, arr. Tijs Krammer)
 • Vandaag ben ik gaan lopen (Acda en de Munnik, ar. Ruben Smits)
 • Warrior (Demi Lovato, arr Tijs Krammer)
 • If it’s magic (Stevie Wonder, arr. Tom Erics en Tijs Krammer)
 • Theme from Harry Potter (arr. Tijs Krammer)
 • Pakkanen (Rajaton)
 • Run run run (The Real Group)
 • Country life ( Peter Cincotti, arr. Emilie Jocker)
 • Running from myself (Zak Abel, arr. Ruben Smits) 
2017

Moorddroom

In ons tweede pro­gram­ma zon­gen we on­der an­de­re de vol­gen­de num­mers:  
 • Alfonsina y el Mar (Ariel Ramirez, arr. Tijs Krammer)
 • To the water (Matt Simons, arr. Ruben Smits)
 • One day I’ll fly away (Sample & Jennings, arr. Tijs Krammer)
 • Sunday, bloody Sunday (U2, arr. Tijs Krammer)
 • Kiss the sky (Jason Derulo, arr. Tijs Krammer)
 • Streetlights (Bernhoft, arr. Ruben Smits)
 • Lullabye (Billy Joel, arr. Philip Lawson & Ruben Smits)
 • Shed a little light (James Taylor, arr. Tijs Krammer)
2016

Twelve

Onze eerste show. Een pro­gram­ma van ont­dek­ken, el­kaar le­ren ken­nen, de mi­cro­foons (en de in­stal­la­tie) le­ren ge­brui­ken en ont­wik­ke­lin­gen. Voor dit pro­gram­ma heb­ben we on­der an­de­re ge­werkt aan de vol­gen­de stuk­ken:  
 • Take me to Church (Hozier, arr. Ruben Smits)
 • Quand tu dors (Wende Snijders, arr. Tijs Krammer)
 • Gone (Lianne la Havas, arr. Tijs Krammer)
 • Englishman in New York (Sting, arr. Ruben Smits)
 • Liefde van Later (Jacques Brel, arr. Johan Rooze & Tijs Krammer)
 • Afire love (Ed Sheeran, arr. Tijs Krammer)
 • Stop this train (John Mayer, arr. Tijs Krammer)