Twelve is een prijs­win­nen­de vo­cal group on­der lei­ding van Tijs Kram­mer. We re­pe­te­ren in Ut­recht, maar de zan­gers ko­men uit heel Ne­der­land. In ok­to­ber 2022 won Twelve het Balk Top­fes­ti­val, het be­lang­rijk­ste fes­ti­val in Ne­der­land voor ko­ren en vo­cal groups in de lich­te mu­ziek, dat eens in de twee jaar wordt ge­hou­den in De Doe­len in Rot­ter­dam. We mo­gen ons voor­lo­pig dus ‘bes­te vo­cal group van Ne­der­land’ noe­men.

Twelve be­staat sinds 2016 en heeft in­mid­dels vier avond­vul­len­de voor­stel­lin­gen ge­maakt. Het meeste re­per­toire wordt door de groep zelf ge­ar­ran­geerd.

Kerst

De eerste paar kerstoptredens staan alweer in onze agenda. Nog op zoek naar een fantastisch optreden voor úw evenement? 
Stuur ons een mail!

Audities

Momenteel hebben we geen plekken meer voor nieuwe leden. Mocht je in de toekomst benaderd willen worden als er een plek vrijkomt binnen Twelve,  Klik hier.