Twelve is een prijs­win­nen­de vo­cal group on­der lei­ding van Tijs Kram­mer. We re­pe­te­ren in Ut­recht, maar de zan­gers ko­men uit heel Ne­der­land. In ok­to­ber 2022 won Twelve het Balk Top­fes­ti­val, het be­lang­rijk­ste fes­ti­val in Ne­der­land voor ko­ren en vo­cal groups in de lich­te mu­ziek, dat eens in de twee jaar wordt ge­hou­den in De Doe­len in Rot­ter­dam. We mo­gen ons voor­lo­pig dus ‘bes­te vo­cal group van Ne­der­land’ noe­men.

Twelve be­staat sinds 2016 en heeft in­mid­dels vier avond­vul­len­de voor­stel­lin­gen ge­maakt. Het meeste re­per­toire wordt door de groep zelf ge­ar­ran­geerd.

Audities

Momenteel hebben we een vacature voor een alt/tenor openstaan. Aanmelden kan via dit formulier.