Twelve is een prijs­win­nen­de vo­cal group on­der lei­ding van Tijs Kram­mer. We re­pe­te­ren in Ut­recht, maar de zan­gers ko­men uit heel Ne­der­land. In ok­to­ber 2022 won Twelve het Balk Top­fes­ti­val, het be­lang­rijk­ste fes­ti­val in Ne­der­land voor ko­ren en vo­cal groups in de lich­te mu­ziek, dat eens in de twee jaar wordt ge­hou­den in De Doe­len in Rot­ter­dam. We mo­gen ons voor­lo­pig dus ‘bes­te vo­cal group van Ne­der­land’ noe­men.

Twelve be­staat sinds 2016 en heeft in­mid­dels vier avond­vul­len­de voor­stel­lin­gen ge­maakt. Het meeste re­per­toire wordt door de groep zelf ge­ar­ran­geerd.

Audities!

Voor onze nieuwe tour zoeken we twee nieuwe zangers (Alt & Tenor). Klik hier om je op te geven voor de audities!

UEFA Champions League Anthem

Bij de presentatie van de UEFA Champions League trofeeën in Utrecht zong Twelve het UEFA Champions League Anthem: