Microfoons

Microfoons

In Nederland zijn relatief weinig groepen die exclusief met microfoons werken. Toch zijn microfoons onmisbaar als je op hoog niveau lichte vocale muziek wilt zingen. Want door microfoons:
  • – komen solo’s beter uit;
  • – kunnen baslijnen lager gezongen worden en toch hoorbaar blijven;
  • – kunnen we vocale percussie toevoegen;
  • – zijn klankkleuren van de groep diverser;
  • – en kunnen we effecten toepassen om het klankspectrum nóg breder te maken.
We sluiten als vocal group dus aan bij het huidige tijdperk waarin in de muziek geleund wordt op techniek. Twelve hoopt met deze werkwijze een voortrekkersrol in de wereld van de lichte vocale muziek te vervullen. Microfoons